Werkgevers opgelet: boetes bij ontbreken of onvolledige RI&E

Werkgevers die geen of een onvolledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben, lopen het risico direct beboet te worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit brengt werknemers in gevaar tijdens de uitvoering van hun werk, met potentieel ernstige consequenties. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert niet alleen of werkgevers een RI&E hebben, maar ook of deze compleet en actueel…

BHV bezetting in de vakantie

De BHV bezetting binnen jouw organisatie is misschien niet het eerste waar je aan denkt als de vakanties weer beginnen. Toch is het niet minder belangrijk. Naast dat je dan niet voldoet aan de Arbowet, breng je jou en je collega’s in een onveilige situatie. Ook tijdens de vakantieperiodes kunnen er zich onveilige situaties voordoen.…

Is BHV verplicht? De wet- en regelgeving

Ja, BHV is een verplicht onderdeel voor iedere organisatie in Nederland. Al bij 1 werknemer is het, voor de werkgever, verplicht om BHV te regelen. Iedere werkgever heeft een algemene zorgplicht, in de zin dat hij moet zorgen voor de veiligheid én gezondheid van zijn werknemers. Bij kleinere organisaties is het ook toegestaan dat de werkgever…

De nieuwe reanimatie richtlijnen 2021

Woensdag 21 april organiseerde de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) de eerste online editie van het NRR Congres. Hierin werden de nieuwe reanimatie richtlijnen voor 2021 gepresenteerd. Iedere 5 jaar worden de reanimatie richtlijnen door de Nederlandse Reanimatie Raad tegen het licht gehouden. Er wordt gekeken of de huidige richtlijnen nog passen bij de huidige situatie. Wanneer…

BHV- en EHBO-oefencentra open vanaf 3 maart

BHV- en EHBO-oefencentra open vanaf 3 maart. Goed nieuws voor de branche van bedrijfsveiligheid! Na een intensieve lobby heeft het kabinet het belang van de doorgang van EHBO-, BHV- en veiligheidstrainingen onderkend *voor beroep en bedrijf.* In de versoepelingen op de coronaregeling worden deze met ingang van 03-03-2021 expliciet genoemd. BHV- en EHBO-oefencentra open Dat…

Invloed van covid-19 op de RI&E

Al ongeveer een jaar zijn wij in de ban van het coronavirus en worden we dagelijks geconfronteerd met de gevolgen hiervan, zowel privé als op het werk. Bij alles wat we doen moeten we rekening houden met het virus, zo ook op het werk op de bedrijfsveiligheid te kunnen blijven garanderen. Het is belangrijk dat we…

Bezetting BHV tijdens de coronacrisis

De BHV bezetting is tijdens de coronacrisis een lastig onderdeel gebleken. Nu nog altijd heel Nederland in een strenge lockdown zit én Mark Rutte &co iedereen met koorts, neusverkoudheid, hoestklachten of keelpijn adviseert niet naar kantoor te gaan, is de gemiddelde kantoorbezetting zichtbaar verminderd. Toch moet er blijven gedacht worden aan de BHV bezetting, zelfs…

Coronaproof reanimeren; aangescherpte richtlijnen

In verband met het aantal besmettingen is de Covid-19-richtlijn voor reanimeren aangescherpt. Doordat het niet mogelijk is om snel genoeg de afweging te maken of het slachtoffer besmettelijk is, worden nu alle slachtoffers benaderd alsof zij besmettelijk zijn. Daarom is ter bescherming van de hulpverleners besloten alle slachtoffers te volgens de covid-19 richtlijnen te reanimeren. Lees…