BHV cursus volgen

Wilt u zelf een BHV-cursus volgen of een van uw werknemers aanmelden voor een BHV-cursus? Bij Uw Bedrijfshulpverlening kunt u terecht voor verschillende BHV-cursussen.

Onze BHV cursussen

BHV cursus basis

BHV cursus herhaling

Reanimatie & AED

Reanimatiecursus & AED

Cursus BBMI-OAI

BBMI – OAI

Professionele ontruimingsoefening

BHV cursus op locatie

BHV basis E-learning

BHV herhaling E-learning

Alle cursussen

Groepscursus BHV en EHBO

Incompany cursus

Bij Uw Bedrijfshulpverlening is het mogelijk om een BHV-cursus bij u op locatie te volgen. Zo kunnen meerdere werknemers tegelijk deelnemen aan een BHV-cursus. Het voordeel is dat onze cursusleiders gelijkadvies op maat kunnen verzorgen.

Groepscursus

Het is ook mogelijk om met een groep collega’s van maximaal 6 personen een cursus te volgen in onze cursusruimte.

Graag kijken wij samen met u naar de opties.

Onze cursusruimte

Onze cursusruimte bevind zich op het Gouwe Park te Moordrecht, vlakbij Gouda, en is met de auto goed te breiken via de A12 en A20. De cursusruimte is zo ingericht om de cursus zo leerzaam, efficient en plezierig te laten verlopen.

Wat is BHV?

Betekenis BHV

BHV staat voor BedrijfsHulpVerleningBedrijshulpverlening is de hulp die aangeboden wordt door een opgeleide bedrijfshulpverlener (BHV’er) wanneer zich een ongewenste situatie voordoet binnen een organisatie.

Bedrijfshulpverlening

Het doel van een goed georganiseerde bedrijfshulpverlening is om de schade en het letsel van de betrokkenen te beperken en de veiligheid te waarborgen. Wanneer zich dus een situatie voordoet waar mogelijk de gezondheid en/of de veiligheid van de betrokkenen in gevaar komt, treddt de BHV’er op. De BHV’er heeft een curus gevolgd en is in het bezit van een certificaat en is dus in staat om op een correcte manier hulp te verlenen.

Over Uw Bedrijfshulpverlening

Cursus BBMI-OAI

Scherp geprijsd

Bij Uw Bedrijfshulpverlening houden we de prijzen laag. Wij doen alles voor een gezonde- en veilige werkomgeving voor iedere werknemer in Nederland. Wij vinden het belangrijk dat het voor ieder bedrijf betaalbaar is om een BHV’er op te leiden.

Bekijk prijzen

Breed BHV cursusanbod

Uw Bedrijfshulpverlening biedt een breed sclala aan curssussen en oefeningen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Er worden cursussen gegeven over eerste-hulpverlening, ontruiming bij brand, omgang met brand, reanimeren en de bediening van een AED.

Naar cursussen

Gecertificeerde cursushouders

Al onze cursushouders zijn NIBHV gecertificeerd. De ervaringen die deze cursushouders hebben, resulteren zich in cursussen waarbij eerste hulp -, brand – en ontruiming scenario’s perfect nagebootst worden. Zo krijgt de cursist een goed beeld bij hoe het in de praktijk gaat.

Over ons

Klanten over onze BHV cursussen

Bekijk hier onze referenties

Zij hebben al een BHV cursus gevolgd

Warenhuis

Verpleeghuis

Nazorgorganisatie

Onderwijs

Hotel

Kinderopvang

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Veelgestelde vragen over BHV

Hoeveel BHV'ers moet mijn bedrijf hebben?

Arbowet over BHV

In de Arbowet van vóór 2007 stond beschreven dat er voor elke 50 medewerkers tenminste 1 BHV’er aanwezig moet zijn. Toen de Arbowet in 2007 werd aangepast, is deze regel komen te vervallen. Nu staat erin dat organisaties verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Een BHV’er binnen uw organisatie heeft een positieve bijdrage aan de veiligheid op de werkvloer. Daarom kiezen veel organisaties ervoor om een aantal van hun medewerkers een BHV-cursus te laten volgen. (Arbeidsomstandighedenwet 1998)

Hoeveelheid per organisatie

Wettelijk staat niet vastgelegd hoeveel BHV’ers er minimaal aanwezig moeten zijn binnen een bedrijf. Wel staat er in de wet dat er altijd genoeg BHV’ers aanwezig moeten zijn op locatie. Zo zal er erbij een onverwachte situatie altijd minimaal één iemand zij die geleerd heeft hoe hij/zij moet handelen bij zo’n situatie.

Het advies is dat er wordt gekeken naar de grootte van de organisatie, hoeveelheid aanwezigen en de veiligheid- en gezondheidsrisico’s die bij de organisatie horen bij het bepalen van de hoeveelheid BHV’ers.

Heeft u hier vragen over? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Lees meer in dit artikel

Hoeveel BHV'ers moeten er aanwezig zijn?

Aanwezigheid BHV

Er moeten altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn in een bedrijf of organisatie. Als werkgever moet u bij het bepalen van het benodigde aantal BHV’ers dus rekening houden met ziekte, vakantie, ploegendiensten etc. Ook de samenstelling van uw personeelsbestand speelt een rol: bijvoorbeeld werknemers met een verstandelijke of lichamelijke beperking vragen een andere verdeling van de BHV-taken dan werknemers zonder beperking. Lees meer

Welke taken heeft een BHV'er?

De taak van een BHV’er is dat hij eerste hulp verleent bij ongevallen. De taken hebben vaak te maken met levensreddend handelen en huis te ontruimen bij een ongewenste situatie als brand.

Levensreddend handelen

 • benaderen van schatoffer(s);
 • beoordelen van bewustzijn;
 • reanimeren met AED;
 • stabiele zijligging;
 • verslikking;
 • wat te doen bij botbreuken, verstuikingen en brandwonden;
 • symptomen ontdekken en handelen als BHV’er bij diverse ziektebeelden;
 • behandeling van diverse letsels.

Brand en ontruiming

 • de taken van de BHV’er;
 • melden van incidenten (intern en extern);
 • de rol van de professionele hulpverleners;
 • wanneer wel en wanneer niet blussen;
 • de gevaren en de blustechnieken;
 • de werking en bediening van blusmiddelen en blustoestellen;
 • ontruimingsprocedures.

Een BHV’er heeft een BHV-cursus gevolgd en weet precies hoe hij/zij moet handelen en bovenstaande taken op een correct wijze uit te voeren. Daarnaast volgt een BHV’er elk jaar een herhalingscursus om de kennis op te frissen en up-to-date te blijven over alles wat met BHV te maken heeft.

Lees meer

Wat zijn de opleidingseisen voor een BHV'er?

BHV Cursus volgen

In de wet staat beschreven dat iedere organisatie doeltreffende maatregelen genomen moet hebben op het gebied van bedrijfshulpverlening. Het hebben van een BHV’er is vaak één van deze maatregelen. Deze persoon is er namelijk voor opgeleid om adequaat te handelen wanneer zich een ongewenste situatie voordoet waarbij er eerste hulp verleend moet worden. Deze BHV’er is opgeleid met een BHV-cursus, tijdens deze cursus worden verschillende situaties in praktijd geoefend en is er een theorie gedeelte. Aan het eind van een BHV-cursus wordt er een examen afgenomen om te toetsen of de cursist de kennis voldoende beheerst.

Nascholing

Een BHV’er moet regelmatig geschoold worden, zo blijven de vaardigheden en de kennis van de bedrijfshulpverlener op peil. Hoe je als werkgever dit precies moet regelen, staat in de wet beschreven, Maar het wordt geadviseerd om elk jaar aan nascholing te doen, dit omdat  een BHV-certificaat 1 jaar geldig is. Soms wordt geadviseerd om vaker aan nascholing te doen, dit heeft dan te maken met de veilheid en de risico’s in een organisatie. Hierbij ligt de keuze bij de werkgever(s).

Geldigheid BHV certificaat

Wanneer een cursist de BHV-cursus voldoende afrondt, krijgt hij een BHV-certificaat opgestuurd met daarbij een BHV-draagpas. Deze BHV-pas moet de BHV’er is één jaar geldig en moet hij/zij altijd bij zich dragen. Zoals hierboven al vermeld staat, moet de cursist na een jaar een herhalingscursus doen. Deze cursus moet elk jaar gevolgd worden om gecertificeerd BHV’er te blijven.

De BHV-draagpas die gecertificeerde BHV’ers ontvangen als zij de BHV-cursus bij Uw Bedrijfshulpverlening met goed gevolg afronden, is 1 jaar geldig. Uit ervaring is gebleken dat minimaal 1 herhalingscursus per jaar nodig is om uw BHV’ers geschoold en geoefend te houden. Lees meer

Bekijk meer veelgestelde vragen of neem contact met ons op via 088 – 77 88 388 of info@uwbedrijfshulpverlening.nl

Actueel BHV nieuws

BHV checklist

Hoe veilig is uw bedrijf? Download de BHV checklist van Uw Bedrijfshulpverlening en beantwoord de vragen om inzicht te kijgen in de veiligheid in uw gebouw.

Met behulp van deze checklist krijg je inzicht in wat er nog moet gebeuren en wat extra aandacht verdient op het gebied van BHV.

Download BHV checklist

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Newsletter Signup