Wat is BHV?

Betekenis BHV

BHV is de afkorting voor BedrijfsHulpVerlening. BHV is de hulpverlening die aangeboden wordt door een bedrijfshulpverlener (BHV’er) bij/tijdens een ongeval binnen een organisatie. Vaak vind deze hulpverlening plaats in de tijd tussen het ongeval en de aankomst van de hulpdiensten.

Doel BHV

Het doel van een goed georganiseerde BHV (bedrijfshulpverlening) is dus om ervoor te zorgen dat de gezondheid en veiligheid van het slachtoffer en de betrokenen gewaarborgd wordt tot dat de hulpdiensten arriveren.

BHV-certificaat en draagpas

Een BHV’er is in bezit van een BHV-draagpas en heeft een cursus gevolgd hoe hij/zij op de beste manier hulp kan verlenen. Een gecertificeerd BHV’er heeft korter dan een jaar geleden een BHV-(herhaling)cursus gevolgd.

Moet je als organisatie een BHV’er hebben?

Algemene zorgplicht

Ja, het is voor iedere organisatie in Nederland verplicht om minimaal één BHV’er in dienst te hebben. Hierbij tellen ook stagiars en vakantie- of uitzendkrachten mee. Iedere werkgever heeft namelijk algemene zorgplicht, dit houdt in dat hij verantwoordelijk is voor de gezondheid en veiligheid voor alle werknemers binnen de organisatie.

Arbowet

In de Arbowetgeving (Arbowet) staan alle wetten en regels vastgelegd op het gebied van veiligheid en gezondheid van werknemers.

  • In artikel 3 staat dat de werkgever zijn beleid zo moet maken dat de arbeidsomstandigheden zowel veilig als gezond zijn.
  • In artikel 15 van de Arbowet staat wat de opleidingseisen voor een BHV’er binnen een organisatie en wat de taken van een BHV’er zijn.

Hoeveel BHV’ers moet een bedrijf hebben?

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Iedere organisatie is verplcht een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin staat alles over de gevaren en risico’s die mogelijk op kunnen treden binnen de organisatie. Eerder werd al vermeld dat iedere organisatie minimaal één werknemer op moet leiden tot BHV’er, maar soms wordt er gekozen om nog een BHV’er op te leiden en/of aan te nemen in verband met de risico’s die mogelijk op kunnen treden.

ZZP’er als BHV’er

Het is toegestaan dat in kleinere organisaties de werkgever ook de bedrijfshulpverlener is, maar grotere organisaties wordt aangeraden om een of meerdere BHV’er(s) op te leiden.

Moet de BHV’er altijd aanwezig zijn?

Aanwezigheid BHV’er

Wanneer er werknemers en/of klanten aanwezig zijn binnen de organisatie is het verplicht voor iedere organisatie dat er op dat moment een BHV’er aanwezig en beschikbaar is. Zolang er namelijk mensen aanwezig zijn, bestaat er altijd een kans dat hun veiligheid- en/of gezondheid in gevaar komt.

Uwbedrijfshulpverlening adviseert werknemers op te leiden tot BHV’er. Dan ontstaan er geen problemen wanneer er 1 BHV’er niet aanwezig is door bijvoorbeeld ziekte, verlof of vakantie.

Moet je als ZZP’er ook je BHV-certificaat halen?

Een ZZP’er is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en veiligheid. Het is niet verplicht om jezelf op te leiden tot BHV’er. Wel ben je als ZZP’er verplicht om maatregelen te nemen om je eigen veiligheid en gezondheid te waarborgen.

Zodra je iemand aanneemt, ben je wel direct verplicht om zelf een BHV-cursus te volgen of de andere een cursus te laten volgen. Dit geldt ook wanneer een stagiair of vakantiehulp aangenomen wordt.

Welke taken heeft een BHV'er?

Eerste hulp verlenen

Wanneer zich binnen een organisatie een situatie voordoet waar de gezondheid en veiligheid van de betrokkenen komt, treedt de bedrijfshulpverlener op. De bedrijfshulpverlener beoordeelt de situatie en schakelt -wanneer nodig- hulpdiensten in. De BHV’er verleent eerste hulp tot dat de hulpdiensten arriveren.

BHV taken

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) heeft erg uiteenlopende taken. Van reanimeren tot verband aanleggen, de BHV’er moet alles kunnen.

Wat kost een BHV-cursus?

Kosten cursussen

Zie hieronder een overzicht van de kosten van onze cursussen

BHV basis€195,- excl. BTW
BHV herhaling€146,- excl. BTW
Reanimatie & AED (EHBO)€75,- excl. BTW
BBMI - OAI€298,- excl. BTW

Meer informatie? Neem contact op!

Wat kost een BHV-examen?

Bij Uw Bedrijfshulpverlening zijn alle prijzen inclusief kosten voor het BHV-examen. Zie bovenstaand een overzicht van de prijzen per cursus.

Waarom moet je elk jaar een herhalingscursus volgen?

Herhalingscursus verplicht

Gelukkig komt een calamiteit als bijvoorbeeld een hartstilstand of een verstikking niet ieder jaar voor. Daardoor kan het wel gebeuren dat uw BHV-kennis en vaardigheden na een jaar een beetje verminderen. Om uw kennis en vaardigheden op pijl te houden is daarom een herhalingscursus verplicht, mocht u BHV’er willen blijven.

Nieuwe regels en adviezen

Het kan zijn dat in een jaar tijd de regels rondom BHV veranderen of de adviezen worden aangepast. Tijdens een herhalingscursus wordt u op de hoogte gebracht van de nieuwe regels en adviezen.

Hoelang is een BHV-certificaat geldig?

Theorie examen

Direct na een BHV-cursus legt de cursist een examen af. Wanneer deze met een voldoende afgerond wordt, krijgt de cursist een BHV-certificaat en BHV-draagpas opgestuurd.

Geldigheid BHV diploma en draagpas

Dit certificaat en de draagpas zijn exact een jaar geldig vanaf de dag van het examen. Om de geldigheid hiervan de verlengen, is het noodzakelijk om na een jaar een BHV-herhalingscursus te volgen. Als deze dan succesvol wordt afgerond, word de geldigheid van de draagpas en het certificaat weer met één jaar verleng.

Wat leer je tijdens een BHV-cursus?

Duur BHV cursus

Een BHV-cursus duurt 2 volle dagen van 08:45 tot 16:00 een herhalingscursus duurt 1 dagen.

Onderwerpen cursus

Tijdens deze cursussen leert de cursist alles over eerste hulp verlenen, brand blussen en ontruimen. Over deze onderwerpen wordt er theorie gegeven, wordt er geoefend en wordt de cursist voorzien van verschillende adviezen door de cursushouder. Reanimeren, stabiele zijligging en omgaan met een kneuzing zijn voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen.

Hoe wordt je BHV'er?

Om een BHV’er te worden moet je een BHV-cursus volgen en hiervoor slagen. Hiervoor slagen doe je door een 6 of hoger te halen voor het examen aan het eind van een examen. Om na één jaar BHV’er te blijven, moet je een herhalingscursus volgen en ook hier weer voor slagen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Newsletter Signup