Werken tijdens een hittegolf

Een hittegolf kan de werkprestaties beïnvloeden. Het werken in een (extreem) warme omgeving kan invloed hebben op de werkprestaties en kan daarnaast leiden tot onveilige en ongezonde situaties. In dit artikel vertellen wij wat u het best kunt doen wanneer u moet werken tijdens een hittegolf en wat de wet zegt over werken tijdens een…

Wat moet je doen als iemand stikt?

Weet jij wat moet je doen als iemand stikt? In de meeste gevallen is een hoestbui voldoende om de verslikking te verhelpen, maar in sommige gevallen moet er actie ondernomen worden om het slachtoffer te helpen. In dit artikel lees je wat je als omstander kunt doen om het slachtoffer te helpen. Een verslikking herkennen…

Waarom een gecertificeerde BHV opleider

In Nederland zijn er talloze BHV opleiders, een aantal hiervan zijn gecertificeerd door instituten of organisaties zoals de KIWA of het NIBHV. Deze certificeringen kunnen als hulpmiddel dienen voor werkgevers om bepaalde BHV opleiders te beoordelen op de kwaliteit van de opleiding. Over het algemeen staan opleiders met een keurmerk voor goede kwaliteit van de…

Hoe vaak moet je BHV herhalen?

Om de risco’s, die mogelijk op kunnen treden binnen uw organisaties, voor te zijn, moet iedere organisatie in Nederland een gecertificeerde BHV-organisatie hebben. Hiermee is het bedrijf voorbereid op een eventuele calamiteit en zijn er altijd werknemers aanwezig die weten hoe zij moeten handelen. Deze BHV’er zijn getraind om eerste hulp te verlenen, te ontruimen,…

Wat is BHV en wat doet een bedrijfshulpverlener?

Waar staat BHV voor en wat betekent het? BHV staat voor BedrijfsHulpVerlening en is een verplicht onderdeel voor iedere organisatie in Nederland. Het organiseren van bedrijfshulpverlening voor uw organisatie is in 1994 verplicht gesteld om zo te zorgen voor een veilige (werk)omgeving voor alle aanwezigen binnen en rondom de organisatie. Lees hier alles over in…