Werkgevers opgelet: boetes bij ontbreken of onvolledige RI&E

Werkgevers die geen of een onvolledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben, lopen het risico direct beboet te worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit brengt werknemers in gevaar tijdens de uitvoering van hun werk, met potentieel ernstige consequenties. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert niet alleen of werkgevers een RI&E hebben, maar ook of deze compleet en actueel…