Werkgevers opgelet: boetes bij ontbreken of onvolledige RI&E

Werkgevers die geen of een onvolledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben, lopen het risico direct beboet te worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit brengt werknemers in gevaar tijdens de uitvoering van hun werk, met potentieel ernstige consequenties. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert niet alleen of werkgevers een RI&E hebben, maar ook of deze compleet en actueel…

Invloed van covid-19 op de RI&E

Al ongeveer een jaar zijn wij in de ban van het coronavirus en worden we dagelijks geconfronteerd met de gevolgen hiervan, zowel privé als op het werk. Bij alles wat we doen moeten we rekening houden met het virus, zo ook op het werk op de bedrijfsveiligheid te kunnen blijven garanderen. Het is belangrijk dat we…

Week van de RI&E (6e editie)

Deze week vindt de 6e editie van de week van de RI&E (De risico-inventarisatie en -evaluatie) plaats. Eigenlijk stond deze editie gepland van 15 t/m 19 juni 2020, maar in verband met de maatregelen rond COVID-19 en de onduidelijkheid die er heerste is de Week van de RI&E verplaatst naar deze week. Tijdens de editie…