Het Proefexamen BHV'er Eerste Hulp bestaat uit 20 meerkeuzevragen, elke vraag heeft maar één juist antwoord. Elk goed antwoord levert één punt op. 

Succes!

Een BHV'er moet wanneer hij een slachtoffer aantreft, handelen volgende de algemene hulpverleningsregels. Wat heeft hierbij altijd voorrang?
Hoe kan je best een loszittend vuilte uit het oog van een slachtoffer verwijderen?
Hoe moet een BHV'er een lichte verwonding verzorgen?
Hoe herken je een derdegraads verbranding?
Hoe kan je, bij een schaafwond, een infectie het best voorkomen?
Hoe herken je een gesloten botbreuk?
Wat doe je als eerst bij een gesloten botbreuk?
Wat doe je bij een ernstige verwonding, waarmee je naar de arts moet?
Iemand is tegen een muur aangevallen en klaagt over pijn aan de onderarm. Je ziet de arm dik en blauw worden; waar ga je vanuit?
Hoe verplaats je een slachtoffer met een brandwond in het gezicht?
Wat is kenmerkend voor een kneuzing?
Wat doe je als het slachtoffer abnormaal ademhaalt?
In welke positie breng je het slachtoffer als hij/zij niet reageert maar wel een normale ademhaling heeft?
Waarom wordt het afgeraden om een slachtoffer te verplaatsen?
Wanneer voer je de kinlift uit?
Een slachtoffer reageert niet op aanspreken en schudden; wat doe je volgens de eerste hulp benadering?
Wanneer pas je de Rautekgreep toe?
Een beademing moet:
Een slachtoffer reageert wél op jou. Welke handeling(en) voer je als eerst uit?
Wat doe je als het slachtoffer begint te hoesten wanneer hij zich verstikt?
Inschrijven voor de nieuwsbrief en kortingen ontvangen? Je kunt je op elk moment afmelden voor de nieuwsbrieven. Je persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer info.