Hoe vaak moet je BHV herhalen?

Om de risco’s, die mogelijk op kunnen treden binnen uw organisaties, voor te zijn, moet iedere organisatie in Nederland een gecertificeerde BHV-organisatie hebben. Hiermee is het bedrijf voorbereid op een eventuele calamiteit en zijn er altijd werknemers aanwezig die weten hoe zij moeten handelen. Deze BHV’er zijn getraind om eerste hulp te verlenen, te ontruimen,…