Vanaf 2021 op elk treinstation een AED

Op elk treinstation in Nederland komt vanaf 2021 een AED (Automatische Externe Defibrillator) te hangen. De NS en spoorbeheerder ProRail zullen in samenwerking met de Hartstichting in totaal 450 van zulke defribilators plaatsen op alle 350 treinsations in Nederland. De AED’s komen op plekken te hangen die voor iedereen makkelijk te vinden en toegangelijk is. AED…